У 2014 - 2015 школа продовжує роботу над науково-методичнимпроектом“Креативна інноваційна особистість –мета освіти ХХІ ст.”(Термін реалізації проекту 2013-2018 р.р.

Науково-методична проблема, над якою працює колектив школи, відповідно до проекту -“Створення умов та впровадженняновітніх педагогічних технологійкреативної освіти для розвиткуінноваційної особистості учнів школичерез формування творчого індивідуального стилю педагогічної діяльності.”

РОБОТА НАД ЄДИНОЮНАУКОВО-МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮПРЕДМЕТНИХ МЕТОДИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ

Кафедра вчителів гуманітарного циклу (секції суспільних наук, словесності, Communicating & Socializing (комунікаційної соціалізації)) працює над темою: "Розвитокпізнавальних творчих здібностей як складова розвитку інноваційної особистості"

Кафедра вчителів розвиваючих дисциплін (секції технологічн, естетична, культури здоров'я) працює над темою: "Впровадження сучасних методів навчання у педпрактику на основі індивідуалізації"

Кафедра вчителів природничо-математичного циклупрацює над темою: "Особливості організації навчальної діяльності в умовах розвитку інноваційної особистості"

Кафедра вчителів Start-Up(Початок з перспективою росту)працює над темою:"Розвиток творчих здібностей учнів початкових класів засобами новітніх педагогічних технологій"

Кафедра класних керівниківпрацює над темою: "Виховання творчої особистості на основі цінностей школи, міста, держави через колективну творчу діяльність"

/Files/images/IMG_0625.jpg

/Files/images/IMG_0630.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 682